Minta
  • Deutsch
  • English
  • Magyar

Nyelv:

Kapcsolat

Citypay

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

A megadott személyes adatok védelme kiemelten fontos a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. számára. Ezért bármely, a http://www.duna-gerecse.hu/ weboldal és a http://www.card.duna-gerecse.hu/ weboldal használata során, vagy egyéb úton rendelkezésére bocsátott személyes adatot a vonatkozó jogszabályok (mindenekelőtt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezései szerint kezel a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtése, illetve valamennyi érintett személyes adatának jogszerű és megbízható kezelése érdekében.

Adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza azon elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatunkat.

A Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.

I. Adatok felvétele, az adatkezelés célja és jogalapja

A Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. tevékenységei, ezen belül a honlap szolgáltatásai kapcsán felmerülő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig történő nyilvántartásra és kezelésre vonatkoznak.

1. A http://www.duna-gerecse.hu/ és a http://www.card.duna-gerecse.hu/ internetes honlapon lévő információk megtekintéséhez, online szolgáltatások igénybevétele céljából személyes adatok megadása nem szükséges.

Az adatkezelés célja: az internetes oldal látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a hibák javítása és a visszaélések megakadályozása.

A Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő – személyes adatokat nem tartalmazó – automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg:
- a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-név (URL), az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás időpontja, az aktuálisan és az előzőekben megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve;
- bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimalizálása érdekében.

2. Internetes honlapon keresztül biztosított online szolgáltatások igénybevétele, hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott személyes adatok kezelésének célja tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, újdonságokról, változásokról. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum.

II. Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2890 Tata, Ady Endre út 9.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74945/2014
Tel.: +36 30 658 3334, +36 320 658 3533
E-mail: duna.gerecse@gmail.com, card@duna-gerecse.hu, info@duna-gerecse.hu

III. Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Kft. a megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan, az alábbi célokra használhatja fel:
- a térség (mint turisztikai desztináció) turisztikai teljesítményének, illetve a szervezet működésének mérését, értékelését lehetővé tevő kutatás-elemzési tevékenységhez;
- a térségbe érkező látogatók, a turisztikai szolgáltatásokkal érintett egyéb személyek, vevői szokások elemzéséhez;
- látogatottsági statisztikák összeállításához;
- tájékoztatás nyújtásához új termékekről, szolgáltatásokról, a turisztikai kínálat változásáról.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Erről külön értesítjük az érintetteket.

IV. Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat – technikai és szervezési intézkedéseinket – rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. weboldaláról más szolgáltatók oldalaira is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Sütik használatára vonatkozó szabályzat

A Webhely szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ. A Webhely használatával Ön elfogadja az oldal sütikre vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát.

A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál.

A Webhely látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:

- Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.

- Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel weboldalunk.

- Funkcionális cookie-k: a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.

- Targeting/hirdetési cookie-k: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy hirdetési felületeinken keresztül olyan ajánlatokat juttathassanak el Önhöz, amelyek a leginkább megfelelnek érdeklődési köreinek. A fenti szolgáltatások biztosítása során a weboldal harmadik felekkel is együttműködhet, de számukra a Webhely személyes adatot csak a felhasználó előzetes értesítésével és beleegyezésével, vagy határozati utasítás esetén (pl. jogi szerv felszólítására) adhat ki.

A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A Webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices.

A Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. Az esetlegesen beállt változásokról az érintetteket megfelelő időben és módon értesíti.

Tata, 2016.06.01.